Studium Trenerskie

Studium Trenerskie

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Otrzymasz certyfikat „Trener NLP”

„Największą rewolucją naszego pokolenia jest odkrycie, że istoty ludzkie, zmieniając wewnętrzne nastawienie swych umysłów, mogą zmieniać zewnętrzne aspekty swego życia.”

William James, słynny amerykański psycholog

„Ludzie, którzy są efektywni wydają się posiadać zdolność dostosowania swojej komunikacji do tych, z którymi się komunikują, są w stanie dostosować swoją logikę, postawę ciała, wyraz twarzy tak, by wszystko było odpowiednie zarówno na świadomym jak i nieświadomym poziomie. Bycie elastycznym w swoich własnych reakcjach pozwoli ci wyłonić szerszy wachlarz reakcji od ludzi, z którymi się komunikujesz. Ucz się dopasowania w komunikacji i nawiązuj kontakt. Ucz się też odróżniania, ponieważ jeśli nie masz wyboru to jesteś robotem. Odpowiedzialna komunikacja jest wówczas, gdy zauważasz, jakie odpowiedzi otrzymujesz i do nich dostosowujesz swoje zachowania.”
Richard Bandler

Czy Trener to nowy zawód?

          W ostatnich kilkunastu latach można zauważyć bardzo szybkie tempo zmian na rynku edukacyjnym. Pojawiło się bardzo wiele nowych zawodów, które zaspokajają potrzeby organizacji uczących się oraz indywidualnych klientów. Uczenie się jest procesem łatwym i przyjemnym pod warunkiem, że stworzymy mu odpowiednie środowisko, w jakim proces ten następuje. Na pewno pamiętasz jakieś nudne i okropnie nużące wykłady na swojej uczelni lub w szkole. To przecież oczywista strata czasu, pieniędzy i energii, którą mógłbyś wykorzystać na coś bardziej pożytecznego dla siebie. Niestety taki system edukacji w Polsce (szczególnie na wyższych uczelniach) dominuje i nie wiadomo dlaczego wiele osób toleruje taki stan rzeczy. Takie metody jak wykład czy „podanie wiedzy” w formie książkowej są wysoce nieadekwatne w przypadku, gdy trzeba wykształcić u pracowników nowe umiejętności, które przyczynią się rozwoju firmy lub do rozwoju osobistego. Najgorsze jest to, że tradycyjne metody nauczania nie budzą w uczestnikach żadnej motywacji, nie podają celu uczenia się a tym samym nie uczą jak znaleźć ten cel, wyznaczać priorytety i cele pośrednie. Często słyszałem z ust studentów „po co oni każą mi się tego uczyć”…O zgrozo, takie przeświadczenie jest oczywiście wynikiem braku celu oraz braku motywacji, która jest nieodzowna w procesie uczenia się.
          Im więcej wiemy na temat, jak ludzie się uczą, tym lepiej możemy zaplanować nasze szkolenie, aby udoskonalić ten proces. W uczeniu się chodzi o zmianę w osobach szkolonych zachodzącą w ich wiedzy, umiejętnościach czy doświadczeniu. Być może podstawowym zadaniem trenera jest udowodnienie, że zmiana jest możliwa. W szkoleniach zauważa się trend odchodzenia od kursów skoncentrowanych na nauczycielu do kursów skoncentrowanych na osobie uczącej się, ponieważ te ostatnie są bardziej efektywne. To trener tworzy kontekst, w którym ludzie mogą się uczyć.
Trener jest główną osobą cyklu zajęć. Pracuje on z grupą osób, aby je czegoś nauczyć. Wymaga to od niego posiadania wielu złożonych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych oraz komunikacyjnych. Wymaga to specjalistycznej wiedzy, umiejętności jej prezentacji, rozumienia procesu uczenia się osób oraz całej grupy a także dynamiki tego procesu. Poza tym trener musi posiadać umiejętności panowania nad stanem emocjonalnym grupy uczących się osób oraz wpływać na ten stan. Pracując niekiedy w dużym stresie musi posiadać również umiejętności kierowania swoim stanem emocjonalnym. Zawsze powinien pamiętać o tym, że proces uczenia się przebiega poprawnie i jest najbardziej efektywny wtedy, gdy osoby uczące się znajdują się w pozytywnym stanie emocjonalnym, są odpowiednio zmotywowani i umieją wyznaczyć cel czyli wiedzą po co przyszli na trening. Dobry trener pracujący z grupą osób powinien być ekspertem w swojej dziedzinie i posiadać odpowiednie umiejętności, aby przekazać je grupie słuchaczy. Nie wystarczy bowiem wiedzieć jak trzeba zachować się w czasie np. prezentacji trzeba jeszcze umieć to zrobić.

          Reasumując mamy do czynienia z nową profesją, która określa odpowiednie umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu trenera. Proces uczenia się jest bowiem tak złożony, że nie można go zdefiniować krótko i jednoznacznie, można natomiast zobaczyć jego wyraźne rezultaty: lepsza praca, nowe umiejętności, nowa wiedza i nowe postawy.

Na tym treningu nauczysz się:

 • zarządzać procesem grupowym,
 • tworzyć własne prezentacje i treningi,
 • tworzyć kontekst, w którym ludzie będą mogli uczyć się w najlepszy dla siebie sposób,
 • celowo i precyzyjnie wywoływać stany wewnętrzne wspomagające proces uczenia,
 • zarządzać swoim wewnętrznym stanem i używać całej dostępnej wiedzy oraz innych zasobów w najbardziej adekwatny sposób,
 • uczyć z całą mocą swojego wewnętrznego i zewnętrznego systemu komunikacji,
 • tworzyć takie środowisko pracy grupowej, w którym ludzie doświadczą uczestnictwa w szerszym systemie,
 • wpływać na myślenie, postawy, percepcje, reakcje, stany wewnętrzne i zachowania innych ludzi,
 • kreować trwałe i widoczne efekty na poziomie świadomym i nieświadomym.

Program treningu trenerskiego:

 • Nawiązywanie kontaktu na poziomie świadomym i nieświadomym, dostrojenie i prowadzenie we wszystkich systemach reprezentacji, werbalnie i niewerbalnie z uwzględnieniem wszystkich rodzajów odzwierciedlania,
 • Docieranie do informacji i reprezentowanie ich we wszystkich systemach sensorycznych,
 • Sekwencjonowanie systemów reprezentacji w odpowiednie strategie wspomagające proces uczenia i zmiany,
 • Wyłanianie i kotwiczenie reakcji w każdym systemie sensorycznym, z wykorzystaniem różnego rodzaju kotwic,
 • Zarządzanie wewnętrznym stanem, budowanie i wykorzystywanie stanów i fizjologii, które zapewnią elastyczność i twórczość w myśleniu oraz działaniu,
 • Kierowanie zmianą stanów świadomości oraz różne sposoby komunikowania się ze świadomym i nieświadomym umysłem,
 • Wyłanianie, utrzymywanie i budowanie odpowiednich stanów, w tym istotnych w procesie uczenia,
 • Przeprowadzanie procesu zmiany z wykorzystaniem pozycji percepcyjnych za pomocą odpowiednich form językowych,
 • Operowania wzorcami językowymi (Meta Model i Milton Model), ze szczególnym uwzględnieniem presupozycji, wieloznaczności i określeń czasu,
 • Rozpoznawanie oraz używanie odpowiednich struktur językowych związanych z Meta Programami,
 • Wyłanianie zestawu wzorców określanych jako Slight of Mouth oraz rozpoznawanie wzorców językowych odpowiednio do poszczególnych Linii Czasu i operowanie nimi w kierowaniu procesem uczenia,
 • Zarządzanie przestrzenią,
 • Zastosowanie hipnozy,
 • Zarządzanie procesem grupowym,
 • Wyłanianie i wykorzystywanie wewnętrznych strategii przekonywania, motywowania, podejmowania decyzji i uczenia się,
 • Tworzenie ramy celu i określanie poprawnie sformułowanych warunków dla zmiany generatywnej,
 • Tworzenie warunków dla efektywnego feedbacku,
 • Dostrojenie do przyszłości, tworzenie odpowiedniego kontekstu oraz generalizowanie efektów uczenia się i zmiany

Po ukończeniu treningu trenerskiego uczestnicy otrzymują certyfikat

Trener NLP

Zasady płatności:
CENA
9 970 zł
8 570 zł-cena promocyjna przy wpłacie do 31 grudnia 2023
Istnieje możliwość wybrania trybu indywidualnego i dostosowania terminu.
Możesz też wybrać płatność ratalną.
Terminy sesji:
Nr sesji Termin Miejsce szkolenia
1.12-14 stycznia 2024 Poznań, ul. Józefa Strusia 6/6
2.26-28 stycznia 2024 Poznań, ul. Józefa Strusia 6/6
3.9-11 lutego 2024 Poznań, ul. Józefa Strusia 6/6

Razem 9 dni szkoleniowych

Jeśli nie jesteś do końca zdecydowany lub zdecydowana, to zadzwoń do nas i zapytaj o szczegóły lub  napisz e-mail klikając na kontakt
tel. kom. 608-630-260