Home

Witaj w świecie  NLP

Ostrzeżenie! Pierwsze wejście na dalsze strony tego serwisu tylko dla ludzi o mocnych nerwach!!! Jeśli nie czujesz się na siłach, to nie wchodź pod żadnym pozorem!!! Nie myśl nawet o tym, że jako skutek uboczny może wzrosnąć Twoje zadowolenie i radość nawet bez żadnego powodu. A już na pewno nie myśl o tym, że całkiem normalnie i zwyczajnie możesz się dobrze bawić i zarobić dużo więcej pieniędzy.

Programowanie Neurolingwistyczne ( ang. Neuro-Linguistic Programming – stąd używany również w Polsce skrót NLP) to rewolucyjny wynalazek ostatnich lat – metoda wpływania na siebie i innych pozwalająca szybciej i skuteczniej osiągnąć stawiane sobie cele. NLP wykorzystuje najnowsze osiągnięcia z dziedziny psychologii, neurolingwistyki, neuropsychologii oraz najnowsze osiągnięcia wynikające z badań nad organicznym i psychologicznym funkcjonowaniem mózgu.

Dzięki NLP możesz realizować własny program samodoskonalenia, a zwłaszcza nauczyć się:

  1. eliminować niepożądane nawyki;
  2. przekształcić negatywne emocje w pozytywne uczucia;
  3. świadomie czuwać nad kształtowaniem swojego wizerunku, aby stać się człowiekiem, jakim pragnie się być;
  4. wpływać na własne stany emocjonalne – pozbyć się negatywnych emocji, lęku, fobii;
  5. znaleźć i zwiększyć motywację w realizacji wyznaczonych celów;
  6. zmieniać ograniczające przekonania.

Możesz także wpływać na stany emocjonalne, procesy myślowe i zachowanie innych ludzi. Techniki NLP pozwolą Ci:

  • maksymalnie zwiększyć skuteczność działania w różnych dziedzinach Twojego życia: biznesie, edukacji, medycynie, polityce, sporcie i wielu innych;
  • przygotować prezentację handlową, podczas której tzw. „oporni klienci” zamienią się w łagodnych i miłych partnerów, „proszących” Cię o sprzedaż Twojego produktu;
  • rozmawiać ze swoimi uczniami i studentami w sposób najbardziej skuteczny „przełamując” ich pozorną niechęć do nauki;
  • wzbudzić zaufanie Twoich klientów i partnerów, a wtedy współpraca z nimi stanie się przyjemnością i świetną zabawą.

NLP jest jednocześnie sztuką i nauką tworzenia indywidualnej doskonałości. Sztuką, gdyż każdy wnosi swój niepowtarzalny styl i osobowość do tego co robi. Nauką, ponieważ daje możliwość odkrywania zasad używanych na danym polu przez jednostki wybitne, do osiągania wybitnych rezultatów. NLP bada reguły, jakimi kierują się ludzie odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach i uczy tych reguł innych. Odkryte wzorce, umiejętności i techniki mogą być przyswojone i używane przez innych dla lepszej komunikacji, rozwoju osobowego lub przyśpieszonego uczenia się. Jest praktyczną umiejętnością osiągania takich rezultatów jakich szczerze pragniemy. W końcu NLP to również bogactwo wielu skutecznych technik mających zastosowanie w edukacji, biznesie, poradnictwie i terapii. W NLP wykorzystuje się mapy, obrazujące wiedzę o związkach między bodźcami, które pomagają ustrukturalizować zachowanie i nadać mu celowy charakter. Mapy Umysłu podsumowują całą pracę i jednocześnie pomagają usystematyzować i zapamiętać materiał.

Programowanie Neurolingwistyczne jest: „…zaginioną instrukcją obsługi systemu nerwowego człowieka, którą w dniu narodzin zapomniano nam wręczyć. Instrukcja obsługi, nie wyjaśnia dlaczego system działa, lecz zajmuje się tym, jak używać go skutecznie. Umiejętność zmiany sposobu myślenia (to jak myślisz) jest cenniejsza niż zmiana samej treści myślenia (to o czym myślisz). Pytania: o czym myślisz? Lub dlaczego o tym myślisz? – często prowadzą do nikąd. Zdecydowanie bardziej stymulują rozwój pytania: Jak ty to robisz, że myślisz… O tym… W ten sposób…? Sposób, w jaki myślisz o świecie nie jest światem, tak jak mapa nie jest rzeczywistością. Świat jest pełen możliwości, ograniczenia tkwią jedynie w sposobie myślenia o nim. Nie trzeba zatem zmieniać świata – wystarczy, że zmienisz swój sposób myślenia Wszystko, cokolwiek robisz pojawia się najpierw jako myśl – dlatego warto nauczyć się myśleć w sposób użyteczny. Myśl poprzedza działanie, a każde działanie daje rezultat. Każdy rezultat jest osiągnięciem – informacją na temat efektu działania. Każda informacja jest cenna, niezależnie od tego, czy działanie przyniosło pożądany wynik, czy nie. Dzięki informacji zwrotnej system doskonali się – mózg uczy się cały czas.”