Master NLP

Nie wiem czy masz już teraz tyle pasji i chęci do tego, żeby zrobić kolejny krok w odkrywaniu nowych możliwości Programowania Neurolingwistycznego, wejść na wyższy poziom wtajemniczenia oraz zadbać o jakość umiejętności w stosowaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie NLP.

Teraz Master NLP na śpiewająco razem z mową ciała!!!

3-5 oraz 10-12 marca 2023, miejsce: POZNAŃ

Na życzenie klienta ustalamy inne terminy dla grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych.

Możesz też wybrać tryb indywidualny.

Mistrzostwo jest czymś więcej niż kompetencją na poziomie zachowań w używaniu NLP. Sięga ono dalej, poza poziom umiejętności i dotyczy bardziej złożonej postawy wobec siebie, innych ludzi oraz świata. Umożliwia dokonywanie głębokich i wielopoziomowych interwencji w obszarze spraw osobistych i zawodowych.

Doskonalenie własnego mistrzostwa wymaga zaangażowania w pogłębianiu, rozwijaniu i integrowaniu umiejętności związanych z NLP na najwyższym poziomie. Na treningu Praktyk poznajesz podstawowe techniki NLP oraz założenia, które sprawiają, że jest ono właśnie tym, czym jest. Gromadząc coraz to nowe informacje i doświadczenia, kawałek po kawałku budujesz cały model. Stosując go w swoim życiu zaczynasz zauważać zmiany, ale nie zawsze wiesz, jak ich dokonałeś lub przeprowadzasz je nieśmiało.

Mistrz NLP potrafi wyłonić i rozumieć wzorce podstawowej struktury doświadczenia – swojego i innych ludzi. Na tej podstawie potrafi dokonywać głębokich, wielopoziomowych interwencji. Trening Mistrz NLP koncentruje się wokół budowania i rozwijania postawy pozwalającej na spójne i jednoznaczne używanie poznanych wcześniej technik w unikalny sposób. W trakcie treningu uczestnicy doświadczają sytuacji, które są dla nich wyzwaniem i dzięki temu uczą się znacznie więcej. Poprzez głębokie doświadczanie swojej unikalności w grupie każdy z nich buduje spójną, zintegrowaną postawę rozumienia NLP na głębokim poziomie i używania tej metodologii jako całości, a nie tylko pojedynczej techniki.

Uczestnik Programu Mistrz NLP doskonali się w następujących dziedzinach:

 1. Mistrzostwo Osobiste – rozwijanie swojego wewnętrznego potencjału i wspieranie przekonania, że życie jest ciągłym procesem zmian,
 2. Mistrzostwo w Rozumieniu Świata Innych Ludzi – wykraczanie poza własny model świata i doświadczanie różnych, odmiennych od swojego sposobów myślenia, budowanie postawy akceptującej odmienność,
 3. Mistrzostwo w Rozumieniu Relacji w Systemach Ludzkich – doskonalenie umiejętności myślenia w kategoriach złożonych systemów, dostrzegania wzajemnych relacji i wpływów, doskonalenie postawy zarządzającej systemem oraz przywództwa.

Uczestnicy Programu Mistrz NLP doskonalą następujące złożone umiejętności:

 1. Eleganckie i spójne stosowanie założeń i technik NLP w działaniu, to jest we własnym rozwoju osobistym i zawodowym oraz rozwoju innych osób (rodziny, współpracowników, podwładnych),
 2. Rozumienie i modelowanie struktury ludzkiej doskonałości na wszystkich poziomach logicznych,
 3. Praca z grupą i w grupie, w tym rozpoznawanie i zarządzanie talentami poszczególnych osób,
 4. Komunikowanie się na poziomie przekonań i wartości, z wykorzystaniem odpowiednich dla osoby Metaprogramów oraz Linii Czasu,
 5. Wyłanianie oraz wykorzystywanie transu jako naturalnej zdolności, nawiązywanie głębokiego kontaktu z nieświadomą sferą człowieka,
 6. Uczenie się na nieświadomym poziomie oraz pogłębianie tej zdolności u innych osób w celu przyspieszenia procesów uczenia,

Myślenie systemowe, które pozwala ogarnąć wzorzec danej sytuacji i odkryć połączenia, które w sposób wyjątkowy mogą zwiększyć jakość życia osobistego i zawodowego.
Korzyści osobiste i zawodowe, o których najczęściej mówią uczestnicy programu:

 • Staniesz się znacznie bardziej świadom tego, co naprawdę ważne jest dla ludzi na poziomie przekonań i wartości, co oznacza, że będziesz w stanie prowadzić ich, wpływać na nich oraz pomagać im znacznie bardziej efektywnie niż dotychczas,
 • Doświadczysz tego, co naprawdę liczy się dla Ciebie w życiu i na co warto przeznaczać swój czas, a na co nie warto, dzięki temu odkryjesz po co warto jest żyć, jaką masz misję do spełnienia, jaką jesteś osobą,
 • Będziesz znacznie głębiej rozumiał ludzi. Nie chodzi o to, co mówią, ale o to, co naprawdę chcą powiedzieć, co jest ukryte za ich słowami,
 • Będziesz wiedział jak ludzie myślą i dlaczego zachowują się właśnie tak,
 • Odkryjesz jak komunikować się ze swoją nieświadomością i dokonywać zmian na najgłębszych poziomach, w rejonach, które do tej pory uważałeś za trudne lub niemożliwe do zmian.

Podczas tego Treningu oprócz wiedzy i umiejętności uzyskasz:

 1. Certyfikat „The Master Practitioner in the art of Neuro Linguistic Programming”
 2. Podręcznik zawierający gotowe skrypty, które możesz od razu zastosować w praktyce

UWAGA: za każdą osobę poleconą przez Ciebie,

która zapisze się i wpłaci należność za kurs masz 10% zniżki.

cena: 4 970 zł  brutto

Możesz wybrać tryb indywidualny.

Zapisz się na kurs: wyślij przelew na konto:

65 1140 2004 0000 3002 7947 6660

w tytule przelewu napisz swoje imię i nazwisko oraz tytuł kursu
następnie wyślij maila z zapisem klikając „Kontakt”

Ponadto:

Masz możliwość dodatkowych konsultacji z trenerem po każdym zakończonym dniu zajęć.
Jeśli jeszcze nie jesteś do końca zdecydowany lub zdecydowana, to zadzwoń do nas: 608-630-260